VIRKSOMHED

Vi er et tværfagligt team i Lehman & Partners bestående af psykologer, jobkonsulenter, coaches, mentorer, erhvervsfolk, fysioterapeuter, afspændingspædagoger og ernæringsvejledere, alle med en betydelig erfaring i at hjælpe sygemeldte og ledige personer tilbage til arbejdsmarkedet.

Vores specialer er forløb for private og offentlige virksomheder, kommuner samt privatpersoner indenfor:

  • Trivsels optimering. Med stress-drejebog for ledere klæder vi virksomhedens ledere på til at reducere stress og højne trivslen på arbejdspladsen
  • Stress-håndteringsforløb for medarbejdere
  • Fyraftensmøder omkring stress-håndtering, søvn og fysisk trivselsoptimering


ØNSKER DU MERE INFORMATION ?

KONTAKT OS I DAG