skip to Main Content

Ejerledelse

Et stort ansvar og et stort privilegium

Komprimeret undervisningsforløb i ejerledelse – den sværeste ledelsesform af alle

Fokus på at skabe ro, balance og dermed trivsel i hverdagen, for både ledelse og medarbejdere med fastholdelse og dynamisk vækst for øje

Ejerledelse – et stort ansvar og et stort privilegium

 • Hvem er du som menneske/leder? Behov, motiver og præferencer
 • Frygtbevidst ledelse – anerkender du mennesket som tænkende, følende, sansende, instinktstyret og flokorienteret? Opmærksomhedstræning ud fra en metakognitiv forståelse
 • Træne evnen til at registrere, når stemning og adfærd ændres og italesætte dette
 • Epistemologisk ydmyghed = integreret forståelse af at viden er ikke at vide for derved at bevare en nysgerrighed og nærvær i relationen
 • Ejerledelse – indbyggede udfordringer & dilemmaer (firmaet/individet)
 • Personlig konfliktstil – analyse og opmærksomhedspunkter
 • Organisering af vækstende virksomhed, herunder on-boarding og fastholdelse i forlængelse af egne præferencer og fokusområder

Stress /trivsels drejebog for ledere

 • Indsigt i stressens/ubalancens væsen – ny verden nye regler
 • Det psykiske arbejdsmiljø og fokus på de non-specifikke faktorer (Alliance forskning)
 • Fokus på eksisterende medarbejderprofil/stressprofil (DISC adfærdsprofil)
 • Fokus på nuværende og kommende dilemmaer i virksomheden i forhold til håndterings muligheder – case orienteret
 • Trivsel uanset livsvilkår

EIQ – emotionel intelligens – et ledelsesbaseret værktøj

Sundhed og styrke – skab overskud til skaberkraft

 • Fokus/Tid/Flow – tid som en mangelfuld ressource
 • Hjernepine og kuren dertil – herunder mindfulness
 • Fokus på søvn
 • Personlig bæredygtighed som tema, også på den mere langsigtede bane

Ovenstående forløb kan afvikles hen over 3 moduler, der hver især tager udgangspunkt i en leders hverdag med mulighed for at afprøve tilegnede forståelser, modeller og øvelser mellem hvert modul.

Der vil være mulighed for at tilgå vores online univers med fokus på trivsel i hverdagen samt tilhørende podcasts, som ligeledes kan benyttes i en medarbejder sammenhæng.

Der vil være telefonisk adgang til tilkoblede undervisere undervejs i forløbet for uddybning samt afklaring af indlærte metoder.

Essensens af dette individuelt baserede læringsforløb vil være et styrket og autentisk lederskab – med fokus på egne styrker og udviklingsområder. Ovenstående skal medvirke til at skabe indsigt og få tilgang til reelle redskaber, der kan skabe handling og vækst for dig personligt og i dit professionelle virke.

Praktisk information

Forløbets sammensætning skal betragtes som et udkast og kan tilrettes efter behov og tidsperspektiv.

Ejerledelses

Alle borgere der er eller har været i forløb hos jer roser jer uden undtagelse.
Borgerne er simpelthen så glade for at være i forløb ved jer. De synes I er kompetente og møder dem lige hvor de er. Derudover synes de at de får redskaber med sig som de kan bruge ift. deres sygeforløb. Det var bare lidt ros herfra. I bliver rost til skyerne. De synes virkelig at I gør det godt.

Noor, Fastholdelsesrådgiver

En stor tak efter jeg har afsluttet 2. forløb i skipperhuset hos Lehman & Partners. Man har altid følt sig set og hørt om det har været undervisning i grupper eller samtalerne 1:1. Jeg har fået så meget ud af kurset mentalt da jeg igen kan sove hele natten. De værktøjer jeg har fået på kurset har hjulpet mig meget i hverdagen til at sortere hvad jeg vil bruge min energi på. Jeg går sjældent i minus af energi fordi jeg for sagt nej til aftaler og opgaver jeg bør bruge tid på. Jeg kan se lyset for enden af tunnelen og da jeg startede hos jer var der ingen lys.

Tusind tak for at give mig de rette hjælpemidler til at passe bedre på mig selv. Og som Else ville have sagt “ så passer jeg min egen matrikel”

Sabrina

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Back To Top