skip to Main Content

Mestringsmetoder

Målrettede mestringsmetoder med sigte på en reel tilbagevenden på arbejdsmarkedet

Få hjælp til at genfinde fodfæstet

Forløbet henvender sig til dig, som oplever ubalancer i livet i form af f.eks. stress, angst og udbrændthed
Vi tilbyder en individuel og håndholdt indsats med fokus på at genfinde fodfæstet. Du vil undervejs i tilbuddet blive præsenteret for en række teknikker, værktøjer og nye veje at gå, der vil bidrage til at give dig øget livskvalitet og ikke mindst handlemuligheder. Vi tilbyder dig et rart og trygt miljø med kvalificerede medarbejdere, som har stor erfaring med at hjælpe mennesker i ubalance.

Vi har fokus på følgende elementer

  • Styrkelse af din fremtidige håndtering af ubalancer gennem viden, indsigt og aktiv handling.
  • Fornyelse af energien gennem øget kropsbevidsthed med afsæt i afspænding, åndedrætsteknikker og fysisk træning.
  • Fremtidige muligheder og valg, herunder handlekraft og ansvar.
  • Kost og livsstil, herunder søvn, smerte eller sorghåndtering.

Vores udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom du grundet en belastningsreaktion oplever modløshed, føler dig fastlåst eller langt væk fra arbejdsmarkedet.

Forløbet består af 4 elementer

  • Du inviteres til en indledende samtale med fokus på dine behov og udfordringer.
  • Holdundervisning i mestringsstrategier.
  • Fysisk træning og afspænding med en optimeret kropsforståelse som målsætning.
  • Individuelle samtaler, som skal hjælpe og styrke dig til at genfinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Praktisk information

Læs mere om de enkelte forløb her:

Online forløb

Skodsborg

Aabenraa

Haderslev

Haderselv/unge

Coaching og samtale i naturen

Af hjertet tak til Lehman Partners. I hjalp mig gennem en svær tid, og sammen fik vi mig “tilbage” – men nu meget stærkere end før, og udstyret med gode værktøjer til fremover, at kunne klare svære perioder uden at blive stressramt. I er bestemt nogle af hverdagens helte.

Lars, kursist
oktober 2020

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Jeg fik lyst til at rose Jer for de forløb i udbyder. ALLE de borgere, jeg har henvist er simpelthen så glade for forløbene, som giver dem ny indsigt og mange redskaber. Forløbene fremstår ifølge mine borgere meget profes­sionelle og med kompetente undervisere.

Sagsbehandler
Lyngby-Taarbæk kommune

Back To Top