skip to Main Content

Personlighedsanalyse – et beskæftigelsesrettet værktøj

Du kan miste din retning – men du kan ikke miste dit talent


Talenttest (TT38) 

Talenttest med fokus på at (gen)finde fodfæstet på arbejdsmarkedet

Dette forløb er et tilbud til dig, som har behov for jobmæssig afklaring og målrettet rådgivning, så du tager næste skridt med ro, retning og et stærkt fundament.

Du kan miste din retning – men du kan ikke miste dit talent
Alle har talent – og alle kan noget særligt. Det handler om at se det og få et sprog til det, så du står stærkt, fjerner tvivl og målrettet kan navigere i den – for dig – rigtige retning. Forskning viser, at når du bruger dine stærke sider – dine talenter – oplever du glæde, engagement og mening i dit arbejdsliv. Ifølge Gallup giver fokus på dine styrker op til 20% bedre resultater og tre gange så høj livskvalitet.

Din passion og din arbejdsglæde ligger gemt i dine talenter. Det er derfor vigtigt at få defineret, hvad du får god energi af og i hvilken kontekst, du bedst folder dit potentiale ud.

Og lige så vigtigt! At du får indsigt i hvad, der kunne stresse dig og tage din energi, så du undgår at brænde ud og bevidst kan lede dig selv til arbejdsglæde og livskvalitet.

Vi tager afsæt i en talenttest (TT38) udviklet på baggrund af Gallups forskning og som er kendt i erhvervslivet. Der er fokus på:

  • Indsigt i borgers unikke talentpakke – hvad er vedkommende fra naturens side særligt stærk til?
  • Forståelse for optimal trivsel – god energi, flow og arbejdsglæde
  • Det bedste fundament til et arbejdsliv med mening, ro og retning

Praktisk information

Indhold
2 timers individuel coaching og talentafklaring, inkl. talenttest, rapport og øvelser.

Telefonisk opfølgning om behov.

Forløbet fungerer både ved fysisk fremmøde eller online.


DISC personprofilanalyse

Forstå egne og andres grundlæggende psykologiske behov

”Søg først at forstå, derefter at blive forstået” citat Stephen Covey

DISC personprofilanalysen er et yderst veldokumenteret og anerkendt redskab i forhold til bl.a. rekruttering, ledelse, salgsteknik, teamsammensætning og personlig udvikling. Analysen, der er verdens mest udbredte, beskriver styrker og potentielle udviklingsområder i vores tilgang til andre mennesker, og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Analysen er ofte en øjenåbner i forhold til den erkendelse, at ikke alle oplever verden som vi selv gør. Via den opnåede indsigt er det muligt at optimere vores adfærd i givne situationer til gavn for alle, det være sig vores kollegaer, medarbejdere, chef, kunder, venner og familie

Med en personprofilanalyse kan vi systematisk afdække personlige egenskaber, styrker og præferencer. Du bliver klogere på sig selv – som individ og i en organisatorisk sammenhæng – og får indsigt i, hvordan du opfattes af andre. Et særdeles brugbart værktøj til at synliggøre de styrker og udfordringer, du møder i hverdagen.

Vi taget afsæt i en DISC profilanalyse, hvor der vil være fokus på:

  • Foretrukken adfærd
  • Adfærd under pres/stress
  • Forskellen mellem at være spændingssøgende og være balancesøgende
  • Kommunikationsstil
  • Konfliktstil

Praktisk information

Indhold
2 timers individual genemgang af DISC analysen, rapport og tilkoblende øvelser og opmærksomhedspunkter.

Kort telefonisk opfølgning om behov.

Forløbet fungerer både ved fysisk fremmøde eller online.

Personanalyse / DISC personprofil analyse / Talenttest (TT38)

Af hjertet tak til Lehman Partners. I hjalp mig gennem en svær tid, og sammen fik vi mig “tilbage” – men nu meget stærkere end før, og udstyret med gode værktøjer til fremover, at kunne klare svære perioder uden at blive stressramt. I er bestemt nogle af hverdagens helte.

Lars, kursist
oktober 2020

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Back To Top