skip to Main Content

Ung i trivsel

Vi finder det frem, som allerede er

Lehman Partners er initiativtager til en fagspecialistgruppe med speciale i unges trivsel (Generation Z) på arbejdsmarkedet, hvor vi løbende deler erfaringer med undervisere og fagpersoner fra bl.a. DTU, Efterskoler i lokalområdet, Dansk Studie Center, Psykologer med speciale i unge trivsel og diagnoser, Virum Gymnasium, Academy A, m.fl.

Ung i trivsel forløbet er udviklet på baggrund af læringspunkter og erfaringer fra ungeforløb i ind og udland.

Alderen 16-24 år er en periode, hvor man træffer mange beslutninger. De værdier vi får på det tidspunkt, har vi stort set hele livet. Det viser både sociologiske, psykologiske og erhvervsøkonomiske undersøgelser.

Man beslutter, hvad man vil med sit liv, hvad man vil studere og arbejde med, hvordan man vil bo – og man møder mange nye mennesker. Det er derfor også en sårbar periode, der kan resultere i ensomhed, stress, angst og manglende virkelyst, hvis man ikke støttes i at skabe et bæredygtigt fundament ud fra de forudsætninger, man har og derved lærer at navigere i et komplekst arbejdsmarked.

Virkelyst

Formålet med forløbet – UNG I TRIVSEL – er at puste liv i virkelysten hos det unge menneske og skabe basis for selvforsørgelse gennem uddannelse og integrering i arbejdsmarkedet. Herunder opnå en forståelse for sig selv og et indblik i den generation, den unge tilhører.

Den unge lærer basale værktøjer til at navigere i udfordringer og muligheder under hensyntagen til deres personlige profil.

Forløbet er målrettet det unge menneske i alderen 16-24, som potentielt er i fare for at droppe helt ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Vi hjælper den unge med at komme igennem de emotionelle blokeringer, fysiske/helbredsmæssige udfordringer og tankemønstre, der på nuværende tidspunkt står i vejen for at finde gnisten, modet og motivationen til selvansvar og selvforsørgelse.

Vi hjælper den unge til at:

 • Genvinde troen på sig selv og eget potentiale.
 • Træne kognitive evner, arbejdsrelaterede færdigheder og sociale kompetencer.
 • Opnå følelsen af fællesskab, motivation og tilstrækkelighed.
 • Opleve uddannelsesmæssigt og arbejdsrelateret fodfæste.

 

Vi finder potentialet – den unges naturlige talenter og ressourcer

Vores filosofi er, at alle er nogen – og kan noget. Uanset historik, diagnose(r) og selvopfattelse. At alle er noget værd, men at det kan være svært at genskabe den spejling af sig selv.

Vi har 15 års erfaring med arbejdsrelateret social færdighedstræning og har hjulpet mennesker i alle aldre med at genvinde virkelysten.

For at udvide den unges selvopfattelse, bruger vi – udover undervisning i relevante emotionelle, sociale og kognitive færdigheder – bl.a. Talents Unlimited, som er et grundigt videnskabeligt og veldokumenteret værktøj baseret på Gallups mere end 25 år forskning i talenter.

Talenterne er udtryk for potentialer – altså områder, hvor den unge vil kunne udvikle sig hurtigere. Talenter er et udtryk for, hvordan hjernen er sat sammen og fungerer – hvor den unge har de stærkeste synapse forbindelser.

Opgaver hvor disse områder kan komme i spil, er lette, sjove og spændende. Opgaver der falder uden for disse områder, bliver hårdt og nærmest umuligt at udføre og vil for det meste demotivere den unge.

Den unge har med andre ord masser af talenter og målet er at få den rette støtte til at forvalte dem hensigtsmæssigt.

Testen måler på 34 forskellige talenter. Forskning viser, at personer som har talent for en specifik opgave, som minimum, producerer det dobbelte af de mennesker, som ikke har det.

Vi sætter potentialet i spil

Qua vores afdeling i Aabenraa, hvor vi producerer vores egne produkter og distribuerer leverandørers produkter, giver vi den unge en mulighed for at afprøve forskellige talenter og kompetencer under hele forløbet. Opgaver bl.a. baseret på resultatet af deres Talenttest.

Der er mulighed for at den unge får en fast timepris, som udmønter sig i en lønseddel, således at den unge mærker, hvordan det er at tjene egne penge. Hvordan det er at bruge sig selv og blive anerkendt og værdsat. Dette aftales separat.

Praktisk information

Antal deltagere pr. hold
Max 10 deltagere.

Budget
Kr. 2.450 pr. uge.

Timing
Mulighed for opstart juni 2022

Forløbet består af 3 dele

 1. Visitation og screening hvor rette match i form af coach/psykolog/terapeut findes.
 2. Arbejdsrelateret social færdighedstræning. Viden + praktik = erfaring (3 blokke / 12 uger).
 3. Individuelt planlagt job/uddannelse med støtte/integrering og tilknytning til lokalområdet i form af uddannelse/arbejde.

Aktiviteter pr. uge

 • 2 x læringsmoduler á 1 times varighed
 • 1 x mindfulness á 1 times varighed
 • 2 x motion / fysisk bevægelse / afspænding á 1 times varighed
 • 1 x individuel samtale á 1 times varighed
 • 2-4 timers praktisk arbejde – opstart fra uge 5 og løbende optrapning
 • 1-2 timers selvtræning/buddyordning

De unge er i den grad presset af hele tiden at skulle skabe deres egen identitet, deres egen særlighed, alt imens de hele tiden føler sig forkerte og utilstrækkelige. Og det er dér, sårbarheden bliver langt mere udbredt og nærmest et indbygget vilkår i ungdomslivet.

Noemi Katznelson
Daglig leder af Center for Ungdomsforskning på Århus Universitet

Naturterapeutisk tilgang

Op til 30% af undervisningen foregår udendørs, fordi naturen er et nødvendigt opholdssted -især for mennesker, som har det svært i livet. Den naturterapeutiske tilgang har dokumenteret gavnlige virkninger som eksempelvis reduktion af stress-symptomer, angst og depression og øget selvværd.

Biologisk set er mennesket skabt til et liv i naturen (Aesthetic Affective Theory, Roger Ulrich) og vi bruger naturen som en form for ’ladestation’ for de mentale batterier.

Det unge sind kan bedre koncentrere sig, når de tilbringer tid i naturen og de mærker forskellen på et nervesystem i uro og i ro og lærer hvordan, de selv kan skabe ro med en ganske lille indsats. (Attention Restoration Theory af Kaplan & Kaplan).

Unge teamet

Vores team er sammensat af fagspecialister, som alle underviser og arbejder med unge.

Psykologer, Naturterapeuter, FLOW Specialister, Søvnvejledere, Jobkonsulenter og repræsentanter fra erhvervslivet i lokalområdet (bl.a. YouSee).

Forløbet er overvejende baseret på praksis orienteret læring og den unge er omgivet af fagpersoner og ildsjæle i alle 3 måneder.

Unge i trivsel

12 ugers trivselsforløb – 3 blokke

Blok 1
Genvind troen på dig selv og dine evner
Uge 1: Ung i dag, Generation Z. Potentialet
Uge 2: Dine styrker – det, du gør og er bedst til (Talenttest)
Uge 3: Træning af kognitive færdigheder / problemløsning
Uge 4:  Integrationsuge og træning af sociale færdigheder

Blok 2
Bliv motiveret til at skabe dit arbejdsliv
Uge 5: Social & Kropslig intelligens
Uge 6: Krav og modkrav (om at finde sin plads på arbejdsmarkedet)
Uge 7: Præstationsangst & stress
Uge 8: Integrationsuge – træning af kognitive færdigheder

Blok 3
Lev et liv, hvor du bestemmer
Uge 9: Selvansvar & selvrespekt
Uge 10:Frygten for at fejle – om sårbarhed & styrke
Uge 11:Modet til at turde
Uge 12: Integrationsuge og træning af mindfulness (MBSR)

Fællesskab og buddyordning

Vi har et fællesskab i det tværfaglige team, hvor vi på ugentlig basis gennemgår den unges udvikling i forhold til den aktuelle målsætning.

Under hele forløbet er den unge en del af gruppesessioner, hvor vi træner deres hukommelse, opmærksomhed og evne til at løse problemer individuelt og sammen.

Det er vigtigt at lære at dele sine oplevelser og tanker med andre, så man finder ud af, at man ikke er så anderledes, forkert eller utilstrækkelig, men at mange tanker og følelser er almindelige.

Det handler alt sammen om at kunne håndtere sit liv sammen med andre og ikke som en isoleret ø.

Sociale færdigheder og kognitive mestrings-strategier leges ind i forskellige sammenhænge og de får en ’buddy’ at være sammen med og ansvarlige overfor.

Der tages højde for individuelle behov og begrænsninger.

Back To Top