skip to Main Content

Virksomhedspraktik

FIND ET ARBEJDE DU HOLDER AF, OG DU KAN TILFØJE FEM DAGE TIL HVER UGE

Lehman Partners har mange års erfaring med at sikre det vi kalder en ’balanceret tilbagevenden’ til arbejdsmarkedet. Vores forløb om virksomhedspraktik er derfor et tilbud til dig, som i en kortere eller længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet, og har behov for en tilbagevenden på skånsomme vilkår.

Vi arrangerer også praktikker med henblik på afklaring af arbejdsevne. Vi hjælper ligeledes borgere, der er godkendt til fleksjob med at finde egnet arbejdsplads. Formålet med praktikken er at optimere dig i en jobsammenhæng, og at give dig de bedste kort på hånden i forhold til en god tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi sigter efter at genetablere din arbejdsidentitet, og i fællesskab vil vi udarbejde en plan for tilbagevenden med størst muligt hensyn til dig og dit nuværende ressourceniveau.

Du vil indledningsvis blive inviteret til en samtale med vores virksomhedskonsulent, for at se på det optimale virksomhedsmatch, i forhold til dine ressourcer og kompetenceprofil. Herefter påbegyndes praktiksøgningen. Når mulig praktikvirksomhed er fundet, inviteres du med ud på arbejdspladsen, hvor du introduceres til stedet, og hvor vi bl.a. taler om mulige arbejdsopgaver og arbejdstider. Viser det sig i løbet af praktikperioden, at virksomhedsvalget ikke matcher dine behov, er der mulighed for, i samråd med virksomhedskonsulenten og din sagsbehandler, at finde et andet praktiksted.

I forløbet vil der være en tæt opfølgning fra virksomhedskonsulentens side, både med fysisk fremmøde på virksomheden og pr. telefon.

Back To Top