skip to Main Content

Virksomhedspraktik

En balanceret tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Virksomhedspraktik er et tilbud til dig, som i en kortere eller længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet, og har behov for en tilbagevenden på skånsomme vilkår.

Formål med forløbet
Formålet med praktikken er, at optimere dig i en jobsammenhæng, og at give dig de bedste kort på hånden i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi sigter efter at genetablere din arbejdsidentitet, og i fællesskab vil vi udarbejde en plan for tilbagevenden med størst muligt hensyn til dig og dit nuværende ressourceniveau.

Forløbet
Du vil indledningsvis blive inviteret til en samtale med vores virksomhedskonsulent. Her gennemgås dit CV, og vi finder sammen det optimale virksomhedsmatch i forhold til dine ressourcer og din kompetenceprofil. Herefter påbegyndes praktiksøgningen.

Når mulig praktikvirksomhed er fundet, inviteres du med ud på arbejdspladsen, hvor du introduceres til stedet, og hvor vi bl.a. taler om mulige arbejdsopgaver, arbejdstider mm. Viser det sig i løbet af praktikperioden, at virksomhedsvalget ikke matcher dine behov, er der mulighed for, i samråd med virksomhedskonsulenten og din sagsbehandler, at finde et andet praktiksted.

I forløbet vil der være en tæt opfølgning fra virksomhedskonsulentens side, både med fysisk fremmøde på virksomheden og pr. telefon.

Praktisk information

Se indhold og program:

Skodsborg

Af hjertet tak til Lehman Partners. I hjalp mig gennem en svær tid, og sammen fik vi mig “tilbage” – men nu meget stærkere end før, og udstyret med gode værktøjer til fremover, at kunne klare svære perioder uden at blive stressramt. I er bestemt nogle af hverdagens helte.

Lars, kursist
oktober 2020

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Back To Top