skip to Main Content

Kom stressen til livs

Helhedsorienteret stress-håndtering

Kom stressen til livs er et tilbud til dig, som er ramt af stress og udbrændthed. Du vil undervejs i tilbuddet blive præsenteret for en række teknikker og værktøjer, der vil bidrage til at skabe øget livskvalitet, og som vil hjælpe dig til at få bugt med stressen på arbejdspladsen og i privatlivet. Vi tilbyder dig et rart og trygt miljø med kvalificerede medarbejdere, som har stor erfaring med at hjælpe mennesker i ubalance.

Formål med forløbet
Kom stressen til livs har som formål at give dig øget livskvalitet, mindre stress og en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette ved at give dig indsigt og viden omkring stress, samt give dig reelle handle-muligheder ud af stressen.

Forløb
Vi starter med at kontakte dig for en indledende samtale, hvor vi aftaler startdato og indhold af forløb. Her får du også tildelt en coach, som du har de individuelle samtaler med. 

Praktisk information

Se indhold og program:

Skodsborg

Lolland

Aabenraa

Psykisk førstehjælp

Af hjertet tak til Lehman Partners. I hjalp mig gennem en svær tid, og sammen fik vi mig “tilbage” – men nu meget stærkere end før, og udstyret med gode værktøjer til fremover, at kunne klare svære perioder uden at blive stressramt. I er bestemt nogle af hverdagens helte.

Lars, kursist
oktober 2020

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Back To Top