skip to Main Content

Progressionsforløb

Find din vej i arbejdslivet


Individuel og håndholdt indsats

Forløbet henvender sig til dig, som står uden for arbejdsmarkedet, og oplever udfordringer med det fysiske og/eller psykiske funktionsniveau, hvor du kan føle dig sårbar, demotiveret, og har svært ved at finde veje at gå.
Vi tilbyder en individuel og håndholdt indsats med fokus på at finde fodfæstet i (arbejds)livet.

Du vil undervejs i tilbuddet blive præsenteret for en række teknikker
og mestringsværktøjer, der vil bidrage til at give øget livskvalitet, handle­muligheder samt sikre en sund og naturlig tilgang til og forståelse af erhvervslivets mekanismer.


Vi har fokus på følgende elementer:

 • Styrkelse af din fremtidige håndtering af fysisk og/eller psykisk belastning, gennem viden, indsigt og aktiv handling
 • Fornyelse af energien gennem øget kropsbevidsthed med afsæt i afspænding, åndedrætsteknikker og fysisk træning via specifikt tilrettelagt træningsprogram
 • Styrke din oplevelse af værdien af at gå fra ledighed til beskæftigelse
 • Struktur, tidsoptimering og stabilitet
 • Arbejdsmarkedsforståelse
 • Personlig fremtræden
 • Fremtidige muligheder og valg, herunder handlekraft og ansvar
 • Kost og livsstil, herunder søvnoptimering og/eller smertehåndtering

Vores udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom du grundet en belastningsreaktion oplever modløshed, føler dig fastlåst eller langt væk fra arbejdsmarkedet.


Forløbet består af 5 elementer

 • Du inviteres til en indledende samtale med fokus på fastlæggelse af din personlige handlingsplan
 • Holdundervisning i arbejdsmarkedsrettede moduler
 • Fysisk træning og afspænding med en optimeret kropsforståelse som målsætning
 • Individuelle samtaler, som skal hjælpe og styrke dig til at komme i mål med din plan for fremtiden
 • Introduktion til vores interne praktikenhed Lehman Care, hvor du vil deltage i relevante og meningsgivende arbejdsprocesser

Undervisning, kropsforståelse samt intern praktik er på ugentlig basis, og tilrettelægges individuelt.

Praktisk information

Under dette forløb vil du blive tilknyttet følgende hold:

Mandage
Formiddag Fysisk træning

Onsdage
Kl. 09.00-10.30 Holdundervisning
Kl. 10.30-10.45 Pause
Kl. 10.45-11.45 Afspænding

Torsdage
Formiddag Fysisk træning. Bla. i Arena, Aabenraa

De individuelle samtaler
Aftales separat med tilkoblede faglige kompetencer. Du vil ligeledes undervejs blive involveret i udvalgte lærings, samt træningsmoduler, som alle sigter imod en optimeret livskvalitet samt selvforsørgelse.

Sted
Michael Jebsens Plads 1-3, 2 sal, 6200 Aabenraa

Jeg har fundet troen på mig selv og jeg kan mere, end hvad jeg forstillede mig. Jeg er blivet mere selvsikker og har lært at håndtere vanskelige situationer. Jeg har lært mig selv og min krop bedre at kende og det har gjort det muligt for mig til at se, at jeg er god nok, som jeg er og at det aldrig er for sent at tage imod hjælp.

Undervisningen er så givende og det er et sted, man bare har lyst til at være og lære mere.

Lars

Jeg ser helt anderledes på livet i i dag. Jeg har ikke længere tankemylder og tvivl på mig selv. I dag kan jeg med ro i stemmen sige, at jeg er god nok. Jeg sover godt igen. Jeg er glad og har genvundet troen på mit eget værd. Forløbet hos Lehman Partners har gjort en verden til forskel for min livskvalitet og min familie.

Lettie

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Back To Top