skip to Main Content

Praktik / Afklaringsforløb

Ingen kan alt– men alle kan noget

Virksomhedspraktik er et tilbud til dig, som i en kortere eller længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet, og har behov for en tilbagevenden på skånsomme vilkår.

Formålet med praktikken er at give dig de bedste kort på hånden i når du vender tilbage til arbejdsmarkedet. I samarbejde vil vi genetablere din arbejdsidentitet, og i fællesskab vil vi udarbejde en plan for tilbagevenden med størst muligt hensyn til dig og dit nuværende ressourceniveau.

Du vil indledningsvis blive inviteret til en samtale med vores virksomhedskonsulent, for at se på det optimale virksomhedsmatch, i forhold til dine ressourcer og kompetenceprofil. Herefter påbegyndes praktiksøgningen.

Når mulig praktikvirksomhed er fundet, inviteres du med ud på arbejdspladsen, hvor du introduceres til stedet, og hvor vi bl.a. taler om mulige arbejdsopgaver, arbejdstider mm. Viser det sig i løbet af praktikperioden, at virksomhedsvalget ikke matcher dine behov, er der mulighed for, i samråd med virksomhedskonsulenten og din sagsbehandler, at finde et andet praktiksted.

Under hele forløbet vil der være en tæt opfølgning fra virksomhedskonsulentens side, både med fysiske møder og via telefon.

Vi glæder os til at møde dig.

Back To Top