skip to Main Content

Individuelle psykologsamtaler

Du behøver ikke at klare alt selv

På alle forløb hos Lehman Partners har du mulighed for at tale din personlige og professionelle situation igennem med en af vores specialister. Det kan være med en psykolog, terapeut eller coach – alt afhængig af hvad, du har behov for.

Nogle mennesker har brug for at arbejde overvejende kognitivt – andre mere kropsligt.

Ved visitationssamtalen vil du få anvist en fra Lehman Teamet, som er bedst egnet til at hjælpe netop dig. Du kan også booke individuelle samtaler, selvom du ikke går på et af vores forløb.

Stressramt i forløb
Back To Top