skip to Main Content

Trivsel og kultur på arbejdspladsen

Kultur er det der er tilbage, når vi har glemt, hvad vi har lært.

Udarbejdelse og implementering af trivselspolitik

Opgradér virksomhedskulturen og giv de ansatte nye muligheder for en hverdag med fokus på psykisk, mental -og fysisk trivsel.

I dag – mere end nogensinde – er medarbejderne virksomheden.

Derfor er det vigtigt at fokusere på en stærk virksomhedskultur, som er katalysator for trivsel, engagement og motivation hos den enkelte medarbejder.

Kulturen bliver tit udtrykt som: ”den måde vi gør tingene på her i virksomheden” – og det er en ganske præcis beskrivelse. For virksomhedens kultur er egentlig blot en samlet betegnelse for alle de normer, værdier og handlinger, som kendetegner virksomheden.

Det er ikke muligt at diktere kulturændringer, men det er muligt direkte at påvirke hvilken retning kulturen bevæger sig i.

Der er en tydelig sammenhæng mellem de glade medarbejdere og de medarbejdere, der siger, at de arbejder et sted med en stærk og sund virksomhedskultur. Hvor der er plads til at være menneske.

For at bevare eller optimere kulturen i virksomheden kan følgende elementer være relevante at have fokus på i forhold til medarbejder trivsel:

  • Arbejdsflow i organisationen, i processer og hos den enkelte medarbejder
  • Ventilering (plads til det der fylder)
  • Handlemuligheder
  • Opmærksomhedstræning og evnen til at fokusere på det, der fungerer og ændre det, som ikke gør
  • Tålmodighed med de ting, der ikke kan ændres
  • Strategisk planlægning
  • Planlægning af fysisk aktivitet og pauser i løbet af dagen – med god samvittighed
  • Samvittighed – læren om tillært og oprigtig dårlig samvittighed som et led i en stressforebyggende kultur.
Trivselspolitik på arbejdspladsen

Jeg har fundet troen på mig selv og jeg kan mere, end hvad jeg forstillede mig. Jeg er blivet mere selvsikker og har lært at håndtere vanskelige situationer. Jeg har lært mig selv og min krop bedre at kende og det har gjort det muligt for mig til at se, at jeg er god nok, som jeg er og at det aldrig er for sent at tage imod hjælp.

Undervisningen er så givende og det er et sted, man bare har lyst til at være og lære mere.

Lars

Jeg ser helt anderledes på livet i i dag. Jeg har ikke længere tankemylder og tvivl på mig selv. I dag kan jeg med ro i stemmen sige, at jeg er god nok. Jeg sover godt igen. Jeg er glad og har genvundet troen på mit eget værd. Forløbet hos Lehman Partners har gjort en verden til forskel for min livskvalitet og min familie.

Lettie

Jeg vil gerne understrege, at jeg har fået meget ud af Jeres tilbud. Man kan mærke, at I brænder for det I laver, og jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft denne mulighed, så havde jeg virkelig haft det svært nu. Jeg har fået en masse værktøjer, og det har virkelig skubbet mig i den rigtige retning – både fysisk og psykisk.

Nina, kursist
April 2020

Jeg fik lyst til at rose Jer for de forløb i udbyder. ALLE de borgere, jeg har henvist er simpelthen så glade for forløbene, som giver dem ny indsigt og mange redskaber. Forløbene fremstår ifølge mine borgere meget profes­sionelle og med kompetente undervisere.

Sagsbehandler
Lyngby-Taarbæk kommune

Back To Top