skip to Main Content

Partnerskaber

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen

Vi har et tæt samarbejde med Kooperationen i forholdt til udviklingen af socialøkonimisk partnerskaber.

Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle.

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen for begge partnere og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.

Et socialøkonomisk partnerskab kan ske ved, at en virksomhed vælger en socialøkonomisk underleverandør til opgaver som rengøring, IT-ydelser, pakkeopgaver eller en kantineordning. De nye opgaver styrker den socialøkonomiske virksomheds omsætning, og der skabes en eller flere arbejdspladser. Hos den ”almindelige” virksomhed giver aftalen bl.a. værdi for medarbejdere og kunder ved at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Et partnerskab kan også ske ved, at en virksomhed får hjælp til at skabe rummelige arbejdspladser i sin egen produktion, eksempelvis ved at lade en socialøkonomisk virksomhed stå for personaleadministrationen eller in-house pakkeopgaver.

Sociale indkøb
Sociale offentlige indkøb får lige nu stor opmærksomhed på tværs af Europa. Erfaringerne er dog stadigvæk relativt få, og efterspørgslen efter viden er stor.

Der tages derfor kontakt med kommuner, der ønsker at undersøge mulighederne for at indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn, når de køber ind.

Dette kan kommuner eksempelvis gøre ved at stille krav i deres kontrakter om, at der skabes beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet. Ved at lade leverandører konkurrere om at skabe rummelige job, ligesom de konkurrerer på pris og kvalitet. Eller ved at målrette et indkøb direkte mod socialøkonomiske virksomheder.

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Lehman Partners har for mig været en lærerig oplevelse. Jeg har udviklet mig på det personlige samt det faglige plan. Dermed har jeg også fået nogle redskaber, som jeg kan arbejde videre med. Jeg har været rigtig glad for at have været en del af dette forløb samt haft et rigtig godt samarbejde med min coach, som har hjulpet mig med at finde det rigtige praktiksted. Det har givet mig mod og energi til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. En kæmpe tak til jer alle.

Miliqije I.

Jeg har haft en god oplevelse hos Lehman Partners. Jeg er blevet mødt med stor professionalisme – og i samarbejde med virksomhedskonsulenten fandt vi hurtigt frem til en passende praktikplads, hvor jeg var rigtig glad for at være.

Tina J. 

Back To Top