skip to Main Content

Partnerskaber

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen

Vi har et tæt samarbejde med Kooperationen i forholdt til udviklingen af socialøkonimisk partnerskaber.

Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle.

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen for begge partnere og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.

Et socialøkonomisk partnerskab kan ske ved, at en virksomhed vælger en socialøkonomisk underleverandør til opgaver som rengøring, IT-ydelser, pakkeopgaver eller en kantineordning. De nye opgaver styrker den socialøkonomiske virksomheds omsætning, og der skabes en eller flere arbejdspladser. Hos den ”almindelige” virksomhed giver aftalen bl.a. værdi for medarbejdere og kunder ved at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

Et partnerskab kan også ske ved, at en virksomhed får hjælp til at skabe rummelige arbejdspladser i sin egen produktion, eksempelvis ved at lade en socialøkonomisk virksomhed stå for personaleadministrationen eller in-house pakkeopgaver.

Sociale indkøb
Sociale offentlige indkøb får lige nu stor opmærksomhed på tværs af Europa. Erfaringerne er dog stadigvæk relativt få, og efterspørgslen efter viden er stor.

Der tages derfor kontakt med kommuner, der ønsker at undersøge mulighederne for at indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn, når de køber ind.

Dette kan kommuner eksempelvis gøre ved at stille krav i deres kontrakter om, at der skabes beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet. Ved at lade leverandører konkurrere om at skabe rummelige job, ligesom de konkurrerer på pris og kvalitet. Eller ved at målrette et indkøb direkte mod socialøkonomiske virksomheder.

Alle borgere der er eller har været i forløb hos jer roser jer uden undtagelse.
Borgerne er simpelthen så glade for at være i forløb ved jer. De synes I er kompetente og møder dem lige hvor de er. Derudover synes de at de får redskaber med sig som de kan bruge ift. deres sygeforløb. Det var bare lidt ros herfra. I bliver rost til skyerne. De synes virkelig at I gør det godt.

Noor, Fastholdelsesrådgiver

En stor tak efter jeg har afsluttet 2. forløb i skipperhuset hos Lehman & Partners. Man har altid følt sig set og hørt om det har været undervisning i grupper eller samtalerne 1:1. Jeg har fået så meget ud af kurset mentalt da jeg igen kan sove hele natten. De værktøjer jeg har fået på kurset har hjulpet mig meget i hverdagen til at sortere hvad jeg vil bruge min energi på. Jeg går sjældent i minus af energi fordi jeg for sagt nej til aftaler og opgaver jeg bør bruge tid på. Jeg kan se lyset for enden af tunnelen og da jeg startede hos jer var der ingen lys.

Tusind tak for at give mig de rette hjælpemidler til at passe bedre på mig selv. Og som Else ville have sagt “ så passer jeg min egen matrikel”

Sabrina

Efter et forløb hos Lehmann Partners har jeg erhvervet mig mange nye værktøjer til at håndtere min stress og angst. Der var en rar og tryg atmosfære, og jeg fik ny indsigt i, hvordan jeg kan bruge meditation og mindfulness i min hverdag. Med hjælp fra Lehmann Partners kom jeg i virksomhedspraktik / jobafklaringspraktik, noget som førte til at jeg efterfølgende blev ansat i et vikariat. Jeg har fået god opfølgning hele vejen, og kan på det varmeste anbefale stedet. Jeg har genfundet troen på mig selv, og er meget taknemmelig for alle de ting, jeg har lært af forløbet.

Sissel D. W.

Back To Top