skip to Main Content

Ledelsen og administration

Helle Lehman

Helle Lehman

Direktør
+45 20 10 05 26
helle@lehman-partners.dk

Helle har over 20 års erfaring fra det private erhvervsliv, primært indenfor HR, salg og marketing. Helle har løbende og målrettet suppleret sine kompetencer med kommercielle-, ledelses- og personlige udviklingskurser og uddannelser.

Helle har en pMBA, er certificeret adfærdsanalytiker med Certificate of Behavioural Analysis og har en Master i stress & konflikt management fra Evan-Jones International.

Desuden har Helle en uddannelse i løsningsfokuseret coaching fra CI og er certificeret DISC & EIQ trainer fra Thomas International & EJ.

Jill Rubenach Holst

Jill Rubenach Holst

Souschef
+45 6112 0026
jill@lehman-partners.dk

Jill har, som en del af det daglige team i Skodsborg, primært kontakt til kommuner, og sygemeldte borgere. Hun har blandt andet ansvar for visitationer, afrapporteringer og slutskriv. Hun bidrager desuden til udviklingen af Lehman og Partners.

Jill er uddannet socialrådgiver og eksamineret psykoterapeut. Hun har erfaring som socialrådgiver fra Halsnæs Kommune. Hertil er Jill uddannet personlig træner, ernæringsrådgiver og har solid erfaring som underviser.

Lone Korsgaard

Lone Korsgaard

Økonomiansvarlig
+45 2225 1230
lonekorsgaard@lehman-partners.dk

Lone er ansvarlig for økonomi og administrative opgaver, og har været en del af Lehman & Partners i mange år.

Lone har en stærk administrativ baggrund som administrativ koordinator og personlig assistent. Hun har selv været ramt af stress og depression, og har været igennem et længere udredningsforløb pga. kroniske smerter og er ansat i fleksjob hos Lehman & Partners.

Sandi Müller

Sandi Müller

Koordinator
+45 2047 3750
sandi@lehman-partners.dk

Sandi Müller har – efter at have studeret og boet i Spanien en årrække – haft en lang karriere i det private erhvervsliv som leder, og arbejdet med bla. ansættelse og uddannelse af medarbejdere, etablering af virksomhedspraktikker samt jobskabelse til unge. Sandi har en akademi uddannelse indenfor drift og ledelse med fokus på trivsel, projektledelse, profilanalyser (Belbin og DISC) mm.

Mia Dørre

Mia Dørre

Koordinator
+45 4043 3313
mia@lehman-partners.dk

Mia er vores koordinator, og det er formodentlig Mias venlige ansigt, du møder først, når du kommer ind ad døren i Grevinde Danner Palæet. Hun varetager derudover mange forskellige opgaver som bl.a. klargøring af uddannelses materiale, fremmøde, afbud, indkøb og diverse administrative opgaver.

Mia er oprindelig uddannet klinikassistent og har arbejdet både i det private og kommunale. Hun har i mange år arbejdet på DTU med økonomi, bogholderi, fakturering og administration.

Tanya Hansen

Tanya Hansen

Assistent
+45 21 75 45 00
tanya@lehman-partners.dk

Tanya er oprindeligt uddannet lærer og er skarp til at organisere, strukturere og planlægge. Hun har tidligere arbejdet på forskellige skoler – primært med børn med særlige behov. Hos Lehman Group er hun tilknyttet Lehman Care og Lehman Partners og arbejder med fundraising, udbud og administrative opgaver i forbindelse med borger visitation.

Kompetenceteam i Skodsborg

Lizl Rand

Lizl Rand

Psykoterapeut
+45 22 61 92 80
lizl@lehman-partners.dk

Lizl er uddannet journalist og psykoterapeut. Har været leder i mediebranchen de sidste tolv år bl.a. som chefredaktør på fem magasiner samt bestyrelsesmedlem i Aller Media A/S og del af topledelsen. Er desuden en erfaren coach og underviser. Foredragsholder og forfatter til bogen “Kom stærk ud af din angst – en personlig beretning om at ligne en succes udenpå og være bange indeni”. Fungerer som censor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lise Liv Skovgaard

Lise Liv Skovgaard

Psykolog
+45 23 83 13 38
liseliv@lehman-partners.dk

Lise Liv er psykolog, uddannet cand.psych fra Københavns Universitet i klinikpsykologi og neuropsykologi. Lise Liv har mange års erfaring som underviser i pædagogik, psykologi og filosofi.

Hun er særlig optaget af mødet mellem mennesker, forståelse, nærvær og menneskers arbejde med deres personlige- og professionelle integritet. Lise Liv er i tillæg til psykologien uddannet i stemmens anatomi og arbejder med at kombinere psykologien og vocalcoaching, hvilket indebærer stemme- og åndedrætstræning.

Anja Vintov

Anja Vintov

FLOW Specialist & forfatter
+45 20 63 74 90
anja@lehman-partners.dk

Anja’s speciale er vejen fra frygt til flow. Hun har studeret frygt, mod og flow i over 20 år og er forfatter til bogen om Hverdagsmod; Flyt dig lidt – små skridt til store forandringer, og e-bogen, Kuren Mod Frygt. Hun er stifter af FLOW Specialist UddannelsenTM.

Anja har undervist og arbejdet med en mangfoldighed af mennesker, herunder danske og internationale ledere i nogle af Danmarks største virksomheder og unge mennesker i udlandet. Baggrund fra IT Branchen, tidligere Ernæringsterapeut, danser, personlig træner og Fitness Atlet Hendes primære fokus ligger i at få transformeret frygt, stress og bekymringer til flow, fremdrift, og klar kommunikation mennesker i mellem.

Peter Albert Keldsen

Peter Albert Keldsen

Psykoterapeut
+45 27 20 40 79
pfk@lehman-partners.dk

Peter er psykoterapeut, mindfulness instruktør og positiv psykologi vejleder. Peter har en mangeårig baggrund som eliteidrætsudøver både i ind og udland og har arbejdet som mentaltræner og coach. Oprindelig uddannet lærer med en bachelor i musik. En væsentlig del af Peters arbejde er at skabe livskraft i form af visualisering og realisering af drømme og mål. For at kunne komme i kontakt med og opnå sine mål og drømme er kontakten til ens inderste vigtig. Dette kræver balance i krop og sind.

Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen

Søvnekspert
+45 21 43 80 21
mikael@lehman-partners.dk

Mikael har en teoretisk pædagogisk grunduddannelse fra Københavns Universitet. Han er som søvnvejleder en erfaren coach og underviser og holder foredrag inden for søvn optimering, psykisk arbejdsmiljø. Medforfatter til bogen: Sov godt hele natten, Gyldendal 2010.

Lisa Klint

Lisa Klint

Coach & MBSR Instruktør
+45 50 47 41 00
lisa@lehman-partners.dk

Lisa har mange års erfaring som leder i det private og offentlige, og er i dag individuel ledelsesrådgiver og erhvervs coach. Hun er uddannet MBSR lærer fra Center for Mindfulness på Massachusetts University, Forest Therapy Practitioner, Skovbad guide fra Forest Therapy Institute, NHG Hypnoterapeut, certificeret Executive Coach fra Axept og uddannet søvnvejleder.

Jens Thygesen

Jens Thygesen

Cand.med og speciallæge i almen medicin

Jens er cand.med og speciallæge i almen medicin. Han er blandt Danmarks mest erfarne læger i tilbundsgående forebyggende helbredsundersøgelser og er stifter og partner i Thygesen-Health, der skræddersyr individuelle sundheds-, kost- og motionsforløb.

Anne-Louise Haarby

Anne-Louise Haarby

Coach & Yoga instruktør
+45 61 60 25 30
anne-louise@lehman-partners.dk 

Anne-Louise Haarby har primært erfaring indenfor HR og kommunikation med særligt fokus på organisations- og kulturudvikling, implementering af trivselsprojekter, det psykiske arbejdsmiljø samt fastholdelse og udvikling af de menneskelige ressourcer samt tydelig og effektiv kommunikation.

Derudover har Anne-Louise arbejdet selvstændigt indenfor stress management og life-balance. Hun fungerer yderligere som mentor og arbejder med familier, der bl.a. er ramt af stress, spiseforstyrrelser, angst og depression.

Anne-Louise certificeret coach i det systemiske, ledelsesbaserede og på det personlige plan, mindfulness og yoga instruktør, NLP og Enneagram Master samt Master in Human Dynamics fra Evan-Jones international.

Anne-Louise er empatisk og har en relationsskabende, anerkendende, nysgerrig og inspirerende tilgang til andre mennesker.

Mariann Mie Haslund

Mariann Mie Haslund

Personlig træner
+45 28 60 02 84
mariann369@gmail.com 

Mariann Mie Haslund står for vores individuelle træningsforløb i Skodsborg. Mariann arbejder med fokus på at opnå en stærk krop med mere energi, overskud og livsglæde. Sessionerne er individuelle, og tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål. Mariann har over 25 års erfaring som personlig træner og coach.

Helle Ilmi

Helle Ilmi

Virksomhedskonsulent
+45 40 52 46 46
ilmi@lehman-partners.dk

Helle har mange års erfaring som konsulent inden for salg og markedsføring i større og mindre danske virksomheder. Hendes rådgivning fokuserer på skabelsen af de stærkest mulige positive energier hos mennesker og dermed forudsætningerne for det bedst mulige arbejdsmiljø. Helle har endvidere I næsten 20 år arbejdet med kunst og design i relation til rum-optimering for større virksomheder i forbindelse med deres domicilskifte.

Kompetenceteam i Aabenraa

Anne Kanst

Anne Kanst

Konsulent & MO i YouSee

Anne er internationalt certificeret coach, CPCC, NLP Master og Stress konsulent. Hun har bred international erfaring og har arbejdet mange år i udlandet, hvilket har givet hende en stor erfaring og indsigt i at arbejde med kollegaer, kunder og partnere på tværs af kulturelle forskelle og nationaliteter. Anne har været HR-manager og Teamleder fra bl.a. TDC og har specialiseret sig i at undervise i personlig branding og lederskab.

Else Iselinge

Else Iseling

Psykoterapeut & sexolog
+45 21 73 40 36
else@lehman-partners.dk

Else er underviser og coach med fokus på tilvejebringelse og forankring af redskaber der forandrer tankegange og som sætter mål for ønskede forandringer. Hun har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske og jordemoder, heraf 22 år som leder. Derudover har nysgerrighed bragt hende langt omkring uddannelsesmæssigt, hun er Registreret Psykoterapeut, har en master i NLP, er coach og stresscoach, er certificeret i DISC profiler og formidler uddannet fra Axept, hvor hun har været tilknyttet som konsulent og coachtræner i nogle år.

Uwe Andresen

Uwe Andresen

Coach
+45 29 92 13 50
uwe@lehman-partners.dk

Uwe er uddannet og certificeret coach og hans seneste diplommodul er i pædagogisk ledelse og uddannelsesforløb i konflikthåndtering og Aggression Replacement Training (ART). Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og eksamineret træklatreinstruktør og bruger sin viden om friluftsliv som værktøj til at åbne døren til fordybelse og forandring i arbejdet med deltagere fra både private virksomheder og det offentlige.

Sisse Horup

Sisse Horup

Virksomhedskonsulent
+45 40 43 20 57
sisse@lehman-partners.dk

Sisse har mere end 20 års erfaring fra det private erhvervsliv, hovedsagelig inden for personale, eksportsalg, indkøb og lagerstyring, hvor hun løbende har taget kurser og uddannelser indenfor coaching, vejledning og salgspsykologi. Hun har i dag fokus på optimeret outplacement.

Tove Schultz Lund

Tove Schultz Lund

Afspændingspædagog
+45 30 30 27 72
tove@lehman-partners.dk

Tove Schultz Lund har en 3 årig uddannelse som bevægelse og afspændingspædagog. Har mange års erfaring inden for faget. Tove tager altid udgangspunkt i det hele menneske, fysisk og psykisk. Arbejder med øget kropsbevidsthed og balance i kroppen. Gør den enkelt person bevidst om at ændre dårlige vaner til gode vaner.

Interesseområde: Holdtræning i bevægelse og afspænding.
Træning i varmtvandsbasin.
Enetime (Afspændings pædagogisk behandling).

Charlotte H. Pedersen

Charlotte H. Pedersen

Psykoterapeut
+45 21 90 00 08
charlotte@lehman-partners.dk

Charlotte har i mange år arbejdet indenfor de psykologiske områder og er terapeut indenfor kognitiv psykoterapi med fokus på at hjælpe mennesker til at blive mentalt stærkere gennem værktøjer til brug til selvhjælp. Hun har en række uddannelser bag sig, såsom erhvervspsykologi, 2 årig uddannelse som ID life coach, stress coach, gruppe og team coach overbygning, enneagram coach, livsfilosofi, hypnoterapeut, certificeret DISC hos Discover, underviser i personlig branding, indehaver/partner ved Frank Johansen Kanst Hinchely samt 4 årig uddannelse i kognitiv psykoterapi hos Cektos.

Christa Lunn

Christa Lunn

Konsulent
+45 40 29 27 28
christa@lehman-partners.dk

Christa Lunn har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske og anæstesisygeplejerske.

Christa har desuden uddannet sig som konfliktmægler, coach, supervisor og psykoterapeut og er certificeret bruger af person profil analysen DISC.

Christa har gennem mange år hjulpet mennesker der oplever “bøvl i livet” som f.eks. konflikter med sig selv eller andre, stress, depression, angst, personlig udvikling, “hvor finder jeg mit næste arbejde, og når mennesker bare ikke kan finde ud af hvorfor de har det som de har det.

Christa er jordnær og nærværende, og tager altid udgangspunkt i hvor du er lige nu.

Christa bringer forskellige værktøjer i spil – afhængig af hvordan du har det – og hvad der skal til for at du kan bevæge dig videre fra dit nuværende ståsted – mod dit mål.

Bjarne C.H. Asmussen

Bjarne C. H. Asmussen

Virksomhedskonsulent
+45 40 32 92 90
bjarne@lehman-partners.dk

Bjarne har siden 1990 arbejdet som blandt andet vejleder, underviser og forstander ved AOF Daghøjskoler.

Hertil har Bjarne været vejleder for unge mennesker mellem 16- 25 år ved en Produktionshøjskole og senest ved en FGU skole. Udover det har Bjarne arbejdet som jobkonsulent/virksomhedskonsulent. Han har primært arbejdet med kontanthjælpsmodtagere, men Bjarne har også arbejdet indenfor sygedagpenge- og fleksjobområdet.

Morten Truelsen Hansen

Morten Truelsen Hansen

Fysioterapeut
+45 74 62 29 52
mortenth@lehman-partners.dk

Morten er uddannet fra Esbjerg fysioterapiskole i 2003. Efter endt eksamen startede Morten  Form og Fysioterapi (nuværende Sport og Fitness) i Skærbæk fritidscenter som er et fitnesscenter med tilhørende fysioterapibehandling.

Fokus i vores regi er Boldhold – et hold som styrker både krop og lattermuskler.

Træningen består af styrke- og stabilitetsøvelser for hele kroppen. Derudover er der fokus på balance og kropsholdning. Vi tager udgangspunkt i den store træningsbold, men bruger også elastikker og lette vægtstænger samt egen kropsvægt som modstand.

Der er plads til individuelle behov samt forskellige niveauer på dette hold.

Ina Hass

Ina Hass

Yogainstruktør

Ina er yogalærer og ergoterapeut. Ina er født og opvokset i Sønderjylland, og har boet 10 år i sydtyskland og 20 år i København.

Som yogalærer er hun uddannet i Chennai, Indien og har også har gennemført Yin Yoga teacher trainings.

Yin Yoga er en særlig simpel og rolig yogaform, der udføres som én lang meditation med åndedrættet i fokus, hvor det bliver muligt at synke dybt ind i kroppen, skabe stilhed i sindet og give slip på spændinger, tanker og følelser.

Ina har fokus på både åndedræt og øvelser, der giver ro og afspænding.

Ole Jepsen

Ole Jepsen

Virksomhedskonsulent & Mentor
+45 40 43 06 63
ole@lehman-partners.dk

Salgsteam

Helle Ilmi

Helle Ilmi

Virksomhedskonsulent
+45 40 52 46 46
ilmi@lehman-partners.dk

Helle har mange års erfaring som konsulent inden for salg og markedsføring i større og mindre danske virksomheder. Hendes rådgivning fokuserer på skabelsen af de stærkest mulige positive energier hos mennesker og dermed forudsætningerne for det bedst mulige arbejdsmiljø. Helle har endvidere I næsten 20 år arbejdet med kunst og design i relation til rum-optimering for større virksomheder i forbindelse med deres domicilskifte.

Morten Larsen

Ansvarlig for salg
morten@lehman-partners.dk

Morten har 25 års erfaring indenfor salg og behovsafklaring og har ansvaret for salg til kommuner og private virksomheder.

Back To Top