skip to Main Content

Privatlivspolitik

Lehman Partners har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

 • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.
 • Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som du har givet samtykke til og som er nødvendige for dit forløb. Vi sletter dem igen, når de ikke længere er relevante.
 • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger og du kan altid få at vide, hvilke oplysninger vi har og hvad vi bruger dem til.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics, markedsføring/analyse
Mailchimp, navn og e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbrev

Dataansvar og kontaktoplysninger
Når du som borger bliver henvist af kommune, fungerer Lehman Partners som databehandler; det vil sige, at vi ligger under for de pligter og det ansvar vi får fra kommunen og som ligger i loven.

Når du som privatperson eller medarbejder tilmelder dig vores kurser, uddannelser og foredrag, nyhedsbrev har Lehman Partners det egentlige dataansvar. At vi har dataansvaret for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisation fastsætter formålene med og midlerne til at behandle dine oplysninger.

Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har både organisatoriske og tekniske procedurer til at beskytte dem.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os via vores kontaktoplysninger, som du finder nederst.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler kun oplysninger, der er nødvendige for at have dig som deltager eller kursist, hvilket er:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer (hvis du er blevet henvist)
 • Status i forhold til om du er sygemeldt og med hvilke udfordringer
 • Status-skriv indeholdende progression samt tilgang til arbejdsmarkedet
 • Henvisningsdata fra kommune
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
 • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til

På hvilket grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?
Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere de aktiviteter, som du har tilmeldt dig/er blevet tilmeldt i kommune regi eller virksomhed, eller for at vi i øvrigt kan behandle dine forespørgsler eller eventuelle klager.

Vi har ret til at behandle oplysninger om bl.a. navn, adresse, e-mailadresse, fordi vi har en aftale med dig, enten direkte eller gennem relateret kommune. I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores regnskab. Hvis du har forespørgsler eller klager, behandler vi oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse heri, ligesom vi kan behandle dine oplysninger til brug for statistik; her vil informationer være anonymiseret.

I forhold til dit CPR-nummer, kan vi behandle dette, fordi indberetninger til kommunen skal angives med CPR-nummer jf. loven.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt og/eller juridisk behov herfor. Dette betyder, at hvis du er tilmeldt et kursus/forløb, opbevarer vi dine oplysninger i op til 12 måneder.

Hvem deler vi dine oplysninger med
Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med, således at vores retningslinjer altid bliver fulgt i behandlingen.

Sikkerhed
Lehman Partners har organisatoriske og tekniske foranstaltninger, både internt og udadtil, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Hvad er mine rettigheder?
Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet og du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har på dig. Ligeledes har du en ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger herunder.

Lehman Partners
Skodsborg Strandvej 131
2942 Skodsborg

Tlf. +45 4520 8080
info@lehman-partners.dk
CVR: 36932732

Hvor kan jeg klage til?
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København
dt@datatilsynet.dk

Tlf. 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Back To Top