skip to Main Content

Stressforløb – Get Well

Hver dag er en ny mulighed for at trives endnu bedre

Målgruppe
Medarbejderen der allerede er sygemeldt med stress eller oplever begyndende tegn på overbelastning som eksempelvis; tankemylder, dårlig søvn, ked-af-det-hed, svækket hukommelse, problemer med at holde fokus, let til tårer, koncentrationsbesvær, ingen energi, trykken for brystet, angstanfald og/eller behov for at trække sig for sociale sammenhænge.

Medarbejdere med kroniske sygdomme eller syge pårørende.

Formål
At hjælpe medarbejderen til at forholde sig progressivt og handlingsorienteret til sine stresssymptomer, for derved at sikre en tilbagevenden eller fastholdelse på arbejdspladsen.

Vi lærer medarbejderen stress-symptomerne at kende, både de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige og finder sammen ud af, hvad der giver den enkelte stress – og vigtigst af alt, lærer medarbejderen at tage ansvar for sin stress og anskueliggør reelle handlemuligheder.

Tilgang
Vores tilgang er helhedsorienteret og den enkelte medarbejder vil efter endt kursusforløb være klædt på med en konkret personlig stress-handleplan, der indeholder let anvendelige og brugbare værktøjer, som kan anvendes til handlinger i hverdagen der balancere de faktorer der har indvirkning på stress.

Foruden den psykoedukative del, vil der være individuelle coach-samtaler, mindfulness og afspænding. Vi underviser i den nyeste viden om stress. Al teori bliver gjort operationel og direkte anvendelig.

Vores erfaring viser, at teorien for de fleste stress-ramte er ”sort snak”, hvis vi ikke viser hvordan, den kan omsættes i praksis. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes problemstilling og behov. I samarbejdet med medarbejderen, finder vi frem til forskellige handlemuligheder, der skal afprøves i praksis.

Vi følger op på resultaterne og udarbejder sammen med medarbejderen en personlig plan med stress-forbyggende principper og adfærd.

Online forløb
Vores onlineforløb rummer en fleksibilitet og muligheden for gentagelse af undervisningsmodulerne, mindfulness og afspænding. Kursisterne kan tjekke ind live med underviseren online på de givne tidspunkter og de kan herefter gense modulerne 7 dage frem.

De individuelle samtaler planlægges med den enkelte, som det passer ind i optrapning, anden behandling eller livsvilkår i øvrigt. Samtalerne kan foregå på video eller pr. telefon. En del kursister vælger at gå tur mens de har samtale, da det hjælper dem med at komme ud ad døren, eller simpelthen fordi det fungerer for dem at være i aktivitet mens de taler.

Praktisk information

Indhold
Individuelle samtaler
Undervisningsmoduler
Mindfulness
Afspænding

Hvor
Online

Back To Top