skip to Main Content

De unge er i den grad presset af hele tiden at skulle skabe deres egen identitet, deres egen særlighed, alt imens de hele tiden føler sig forkerte og utilstrækkelige. Og det er dér, sårbarheden bliver langt mere udbredt og nærmest et indbygget vilkår i ungdomslivet.

Noemi Katznelson
Daglig leder af Center for Ungdomsforskning på Århus Universitet

Back To Top